SVL Group สนับสนุนงานภาคสังคม เหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

02 Mar 2023

นายอำเภอบางสะพาน -นายเลิศยศ แย้มพราย รับมอบงบสนับสนุนสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2566 จากเอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) โดยมีนางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน เป็นผู้แทนมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน งบประมาณดังกล่าวฯ เพื่อสนับสนุนงานภาคสังคม ด้านสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบฯ ซึ่งจะมีพิธีออกสลากกาชาดการกุศล วันที่ 15 มีนาคม ที่จะถึงนี้ ณ เวทีกลาง หน้าศาลาจังหวัดประจวบฯ

SVL Group สนับสนุนงานภาคสังคม เหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์