"จับมือเสริมความแข็งแกร่งทางการศึกษา" วิทยาลัยดุสิตธานี และ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ 5 แห่งลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

02 Mar 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการ ในเครือโรงแรมดุสิตธานี นำโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร (ที่ 2 จากขวา) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ 5 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ และโรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี นำโดย นางสาวจินตภาณี รัตนมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง นางสาวสุภาวดี วิไลสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง และนางอินทิรา เทพารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากทั้งสองฝ่าย เพื่อร่วม "ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)" ณ วิทยาลัยดุสิตธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้

"จับมือเสริมความแข็งแกร่งทางการศึกษา" วิทยาลัยดุสิตธานี และ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ 5 แห่งลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

โดยวัตถุประสงค์ในการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ ให้คำปรึกษา พัฒนาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และสาขาวิชานวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การศึกษาดูงาน การมีโอกาสในการฝึกปฏิบัติการ การร่วมจัดงานวิชาการของนักเรียน การสนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยในการให้ความรู้บรรยายให้กับนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรสาขาต่าง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ การฝึกอบรมของครูอีกด้วย

ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ได้เดินเยี่ยมชมวิทยาลัยเพื่อดูการเรียนการสอน ตลอดจนเรียนรู้ความพร้อมทางด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของวิทยาลัย พร้อมกับได้รับข้อมูลของสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร โดย อ.ชรัตน์ บูรณะสมทบ และร่วมทำอาหารในเมนู "Salad Roll" โดย อ.นิกร สุวรรณโชติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 - 3 อีเมล [email protected] หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

"จับมือเสริมความแข็งแกร่งทางการศึกษา" วิทยาลัยดุสิตธานี และ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ 5 แห่งลงนามความร่วมมือทางวิชาการ