ดีอีเอส - ETDA เปิดบิ๊กอีเว้นท์ดิจิทัล กระตุ้นความสุขคนไทย

28 Feb 2023

ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และประธานคณะกรรมการกำกับ ETDA พร้อมด้วย ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ เอ็ดด้า (ETDA) พาร์ทเนอร์รัฐและเอกชน จัดงาน "Digital Governance Thailand (DGT 2023)" ภายใต้แนวคิด Happiness Creation #ชีวิตดีเมื่อมีดิจิทัล พื้นที่แห่งการเรียนรู้ โชว์ผลงานนวัตกรรม และแลกเปลี่ยนมุมมองความรู้ดิจิทัลจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้คนไทยได้ร่วมอัปเดตความรู้และทักษะทางดิจิทัลที่จำเป็นเพื่อสร้างความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านการทำงาน การทำธุรกิจและการดำเนินชีวิตรองรับโลกอนาคตได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยและสอดรับการเร่งเครื่องยุทธศาสตร์ประเทศไทยในการเพิ่มสัดส่วน GDP เศรษฐกิจดิจิทัลร้อยละ 30 และขีดความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลให้อยู่ใน 30 อันดับแรกของโลก ณ สามย่าน มิตรทาวน์ เมื่อเร็วๆ นี้

ดีอีเอส - ETDA เปิดบิ๊กอีเว้นท์ดิจิทัล กระตุ้นความสุขคนไทย

หมายเหตุถึงกองบรรณาธิการ : รายนามบุคคลในภาพเรียงจากซ้ายไปขวา

  1. นายชาติชาย สุทธาเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)
  2. ดร. เฉลิมรัฐ นาควิเชียร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  3. ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และประธานคณะกรรมการกำกับ ETDA
  4. ดร. ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)
  5. ดร. ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
  6. นายมีธรรม ณ ระนอง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)