MEB ขิง ขิง! โชว์กำไร 330.45 ลบ. ทุบสถิติใหม่ ปักหมุดปี 66 โตต่อเนื่อง ลุยเพิ่มคอนเทนต์-บุกตลาดตปท.

27 Feb 2023

บมจ.เมพ คอร์ปอเรชั่น (MEB) มาตามนัด! ปี 65 กวาดรายได้ 1,725.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.48% จากปีก่อน ฟันกำไร 330.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.22% จากปีก่อน สร้างสถิติสูงสุดใหม่ ยอดผู้ใช้งานพุ่ง พร้อมบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ บอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.05 บาท/หุ้น ขึ้น XD วันที่ 10 พ.ค. ฟากบิ๊กบอส "รวิวร มะหะสิทธิ์" ตั้งเป้าหมายได้ปี 66 โตต่อเนื่อง จากแผนเพิ่มเนื้อหาวรรณกรรมออนไลน์มากยิ่งขึ้น พร้อมแผนขยายธุรกิจในต่างประเทศ ลุยสร้างแพลตฟอร์มใหม่ เพื่อขยายฐานลูกค้าและฐานรายได้ ต่อยอดความเป็นผู้นำในธุรกิจ E-Book

MEB ขิง ขิง! โชว์กำไร 330.45 ลบ. ทุบสถิติใหม่ ปักหมุดปี 66 โตต่อเนื่อง ลุยเพิ่มคอนเทนต์-บุกตลาดตปท.

นายรวิวร มะหะสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MEB) ในฐานะผู้นำธุรกิจจำหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ผ่านแพลตฟอร์ม meb และ readAwrite ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับอ่านวรรณกรรมออนไลน์ระดับแนวหน้าของประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,725.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 269.12 ล้านบาท หรือ 18.48% เทียบกับปีก่อนที่มีรายได้รวม 1,456.38 ล้านบาท ซึ่งรายได้หลักมาจากการขายและบริการอยู่ที่ 1,711.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 267.28 ล้านบาท หรือ 18.50% เทียบกับปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและบริการ 1,444.46 ล้านบาท ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่อยู่ที่ 330.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55.58 ล้านบาท หรือ 20.22% เทียบกับปีก่อนที่มีกำไรอยู่ที่ 274.86 ล้านบาท สร้างสถิติสูงสุดใหม่ และมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 30.04% ซึ่งสูงกว่าปีก่อนหน้า

"รายได้ของบริษัทฯ โดยหลักเพิ่มขึ้นจากรายได้จากการจำหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) จากทั้งแพลตฟอร์ม meb และ readAwrite ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากจำนวนผู้ใช้บริการเฉลี่ยต่อเดือน (Monthly Active User หรือ MAU) ของทั้ง 2 แพลตฟอร์มที่เพิ่มขึ้น โดย MAU ของแพลตฟอร์ม meb เพิ่มขึ้นเป็น 0.59 ล้านราย/เดือน ในปี 2565 จาก 0.51 ล้านราย/เดือน ในปี 2564 และ MAU ของแพลตฟอร์ม readAwrite เพิ่มขึ้นเป็น 5.64 ล้านราย/เดือน ในปี 2565 จาก 4.64 ล้านราย/เดือน ในปี 2564 ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมทางการตลาด และรายการส่งเสริมการขาย และผลจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่สนใจการอ่านวรรณกรรมออนไลน์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้จากรายได้จากการขายและบริการที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับสามารถบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลทำให้บริษัทฯ มีผลกำไรเติบโตโดดเด่น" นายรวิวร กล่าว

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 เพิ่มจากที่ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 2 ครั้งในปีที่ผ่านมา โดยจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท และกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่จะมีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ส่วนแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2566 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้เติบโตต่อเนื่องจากปีก่อน จากแผนการขยายธุรกิจที่อยู่ในแพลตฟอร์มปัจจุบัน ได้แก่ meb readAwrite และ Hytexts โดยการเพิ่มเนื้อหาวรรณกรรมออนไลน์ ทั้งเนื้อหาประเภทนิยายและไม่ใช่นิยาย พร้อมทั้งแผนขยายธุรกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจปัจจุบันไปยังต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสสำคัญในการต่อยอดธุรกิจทั้งการสร้างแพลตฟอร์มใหม่ และต่อยอดความเป็นผู้นำในธุรกิจด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มและระบบการดำเนินงานมุ่งสร้างประสบการณ์ที่พิเศษให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสร้างผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและมั่นคง และมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต

.

MEB ขิง ขิง! โชว์กำไร 330.45 ลบ. ทุบสถิติใหม่ ปักหมุดปี 66 โตต่อเนื่อง ลุยเพิ่มคอนเทนต์-บุกตลาดตปท.
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit