โครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

24 Feb 2023

นิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566" ซึ่งจัดขึ้นโดย เกษมสันต์ เครือเจริญ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ โดยมี วิฑูรย์ แก้วก่า ดาราพรรณ นิธิสิริกุล พงศ์เทพ เพชรโสม และ วสันต์ ปิยสถิตธรรม มาร่วมในงานด้วย ที่ห้องเพชรชมพู โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อน

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ