โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมยินดีครบรอบ 42 ปี ก้าวสู่ปีที่ 43 ฐานเศรษฐกิจ

23 Feb 2023

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปี ก้าวสู่ปีที่ 43 ฐานเศรษฐกิจ  โดยมีคุณณัฐพัชร์ พัฒนเทียรฆ ที่ปรึกษาด้านสื่อสารการตลาดและ CRM เป็นผู้มอบกระเช้า และมีคุณมารุต อรรถไกวัลวที ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคุณทิฆัมพร ศรีจันทร์ บรรณาธิการบริหาร ฐานเศรษฐกิจ เป็นผู้รับมอบกระเช้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่  23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ชั้น 1 อาคาร 1 อินเตอร์ลิ้งค์ ทาวเวอร์ (ตึกเนชั่น)

โรงพยาบาลไทยนครินทร์  ร่วมยินดีครบรอบ 42 ปี ก้าวสู่ปีที่ 43 ฐานเศรษฐกิจ

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ได้ทาง Website : www.thainakarin.co.th