PQS เปิดซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก ราคาทะยานกว่า 133.33%

15 Feb 2023

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) หรือ PQS วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีคณะผู้บริหาร นายเอนก พนาอภิชน (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ, นายสมยศ ชาญจึงถาวร (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร นางสุวัฒนา ชาญจึงถาวร (ที่ 4 จากขวา) ผู้ก่อตั้ง และนายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) หรือ PQS พร้อมด้วยนายเสกสรรค์ ธโนปจัย (ขวาสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมด้วยนายวราห์ สุจริตกุล (ซ้ายสุด) ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ ซึ่งหุ้น PQS ราคาเปิดอยู่ที่ 14.00 บาท เพิ่มขึ้น 8.00 บาท หรือ 133.33% จากราคาไอพีโอ 6.00 บาท

PQS เปิดซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก ราคาทะยานกว่า 133.33%