โรงเรียนนานาชาติชาร์เตอร์ มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนตลอดหลักสูตร (100%) เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ เ

15 Feb 2023

โรงเรียนนานาชาติชาร์เตอร์ ประกาศมอบทุนการศึกษาเต็มจำนวน (100%) สูงสุดถึง 10 ทุน ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีความสามารถทางวิชาการเป็นเลิศ ซึ่งเป็นทุนเพื่อเข้าศึกษา ณ โรงเรียนนานาชาติ ชาร์เตอร์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรในระดับชั้น Year 10 (เกรด 9 / มัธยม 3) และระดับชั้น Year 12 (เกรด 11 / มัธยม 5) ในปีการศึกษา 2023 ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้ โดยเปิดรับใบสมัครจากนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น Year 9 (เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หรือเกรด 8) และชั้น Year 11 (เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเกรด 10) โดยเป็นโครงการมอบทุนช่วยเหลือเพื่อให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลสามารถเข้าถึงการศึกษาระบบนานาชาติที่ยอดเยี่ยมจากโรงเรียนที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานต่างๆ มากมายและไม่แสวงหาผลกำไรของเรา

โรงเรียนนานาชาติชาร์เตอร์ มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนตลอดหลักสูตร (100%) เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ เ

ผู้สมัครชิงทุนที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบแข่งขัน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2023 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนนานาชาติชาร์เตอร์ โดยการสอบคัดเลือกดังกล่าวจะประกอบไปด้วยการสอบย่อยใน 4 ส่วนด้วยกัน ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 45 นาทีในแต่ละส่วนและใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด ได้แก่ การสอบวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป การสอบวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และการตอบคำถามเรียงความอีก 2 ข้อ โดยนักเรียนผู้สมัครสอบชิงทุนจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รวมถึงมีทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

น้องๆ ในระดับมัธยมผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อสมัครเข้าสอบชิงทุนการศึกษาได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงภายในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2023 นี้ โดยเปิดรับใบสมัครจากนักเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และเราขอแนะนำให้รีบลงทะเบียนเพื่อสมัครเสียแต่เนิ่นๆ เนื่องจากทางโรงเรียนเปิดรับสมัครผู้เข้าสอบในจำนวนจำกัด

สามารถสมัครสอบเพื่อรับทุนการศึกษาเต็มจำนวนจากเราได้ง่ายๆ เพียงสแกน QR ใต้ภาพที่แนบมานี้ โดยทางโรงเรียนจะยืนยันการรับสมัครเข้าสอบและส่งรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบให้แก่ผู้สมัครต่อไป

การตัดสินใจมอบทุนการศึกษาใดๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงเรียนแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษา กรุณาติดต่อ:

ฝ่ายรับสมัคร โรงเรียนนานาชาติชาร์เตอร์ กรุงเทพฯ

โทร: +66 (0) 2 7268283-4

อีเมล์: [email protected]

เกี่ยวกับโรงเรียนนานาชาติชาร์เตอร์ กรุงเทพฯ

โรงเรียนนานาชาติชาร์เตอร์เป็นโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรมาตรฐานจากสหราชอาณาจักร ได้รับการรับรองจากหน่วยงานในระดับสากลมากมาย และดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 3-18 ปี โดยโรงเรียนตั้งอยู่ทางตะวันออกของกรุงเทพฯ และเป็นศูนย์สอบวัดระดับความรู้ของเคมบริดจ์ที่เปิดสอนในระดับ IGCSE และ A Levels

เรามุ่งมั่นขับเคลื่อนการศึกษาที่มีคุณภาพสูงเพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถบรรลุถึงศักยภาพสูงสุด ด้วยภารกิจหลักในการให้การศึกษาระดับนานาชาติภายในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเต็มไปด้วยความเอาใจใส่ โรงเรียนจึงมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนแบบองค์รวมเพื่อให้สามารถก้าวสู่การเป็นผู้เรียนที่มีอิสระ มีความกระตือรือร้น และมีแรงจูงใจในตนเอง นักเรียนของเราได้รับการปลูกฝังให้เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีวิสัยทัศน์ในระดับสากล เป็นนักคิดเชิงวิพากษ์ เป็นนักสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และมีทักษะเป็นเลิศในด้านวิชาการ

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์: https://www.charter.ac.th