ล็อกซเล่ย์ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน

10 Feb 2023

สุรช ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบเงินและอุปกรณ์การเรียนการสอน พร้อมชุดผลิตภัณฑ์จาก ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง รวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท ให้แก่โรงเรียนวัดคลองเตย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียน ในโอกาสครบรอบ 84 ปี ล็อกซเล่ย์ โดยมี นันทน์ธชนม์ สังฆรักษาสัตย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดคลองเตยเป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนวัดคลองเตย.

ล็อกซเล่ย์ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน

ล็อกซเล่ย์ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน