สนพ.แพร่ ฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จันทร์ ๐๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๑๑:๐๑
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวเพชรวรรณ นันทะสาร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการฝึกยกระดับฝีมือให้กับแรงงานใหม่ ผู้ว่างงาน แรงงานในสถานประกอบกิจการ นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย หลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
สนพ.แพร่ ฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ 4 - 18 กุมภาพันธ์ 2566 มีผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน 24 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

สนพ.แพร่ ฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด