บลจ.ทิสโก้เปิด "กองทุน TUSBOND" เน้นลงทุนตราสารหนี้คุณภาพดีในสหรัฐฯ

จันทร์ ๐๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๐๘:๔๘
บลจ.ทิสโก้เปิดเสนอขายกองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้สหรัฐ (TUSBOND) เน้นลงทุนในตราสารหนี้สหรัฐฯ ที่มีความมั่นคง พร้อมเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในตราสารหนี้เอกชนคุณภาพดี รับประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับสูง เปิดเสนอขาย IPO 6-14 กุมภาพันธ์ 2566
บลจ.ทิสโก้เปิด กองทุน TUSBOND เน้นลงทุนตราสารหนี้คุณภาพดีในสหรัฐฯ

นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (Mr. Saharat Chudsuwan Deputy Managing Director of TISCOASSET) เปิดเผยว่า ในปี 2566 ตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงต้องเผชิญกับความผันผวน เพราะอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง ความเสี่ยงที่เศรษฐกิจทั่วโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอย และนโยบายการเงินจากธนาคารกลางต่างๆ ทั่วโลกที่ยังคงมีความเข้มงวด

ดังนั้น บลจ.ทิสโก้มองว่า หากเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้สหรัฐฯ ที่มีคุณภาพดีจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการแสวงหาผลตอบแทน และช่วยกระจายความเสี่ยงพร้อมลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนได้ เนื่องจาก ปัจจุบันตราสารหนี้สหรัฐฯ ที่มีคุณภาพดี ให้ผลตอบแทน (Yield) ในระดับสูง ตามการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ซึ่งตลาดคาดการณ์ว่า ในปีนี้ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาอยู่ที่ประมาณ 5% ขึ้นไป นอกจากนี้ ในอนาคตหากดอกเบี้ยสหรัฐฯ อ่อนตัวลงตามทิศทางการอ่อนตัวของเงินเฟ้อ ก็มีโอกาสที่การลงทุนในตราสารนี้จะได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในรูปของ Capital Gain อีกด้วย

และเพื่อให้นักลงทุนที่รับความเสี่ยงและความผันผวนได้ไม่มากนัก มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีท่ามกลางเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนสูง บลจ.ทิสโก้จึงเปิดเสนอขายกองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้สหรัฐ (TUSBOND) ความเสี่ยงระดับ 4 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds - US Aggregate Bond ชนิดหน่วยลงทุน C (acc) - USD ซึ่งมีนโยบายลงทุนอย่างน้อย 67% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลักในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐประเทศสหรัฐอเมริกา หรือหน่วยงานหรือบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจหลักในประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดเสนอขายครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 6-14 กุมภาพันธ์ 2566 มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท

"กองทุน TUSBOND มีความโดดเด่นตรงที่เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้สหรัฐฯ ทั้งพันธบัตรสหรัฐฯ และตราสารหนี้เอกชนในระดับลงทุนได้ (Investment Grade) เท่านั้น ซึ่งถือได้ว่ามีความมั่นคง มีโอกาสได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ยสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับสูงมากแล้ว พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากการปรับตัวลงของดอกเบี้ยในอนาคต โดยกองทุน TUSBOND ลงทุนในกองทุน JPMorgan Funds - US Aggregate Bond ที่มีการกระจายตัวลงทุนทั้งในพันธบัตรสหรัฐ และตราสารหนี้ภาคเอกชนในสหรัฐ โดยปัจจุบันมีผลตอบแทนเฉลี่ยในระดับ 5% ขึ้นไป มีอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ในพอร์ตการลงทุนมากกว่า 5 ปี มีสัดส่วนลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนเพียงประมาณ 30% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ภาครัฐ และป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยปัจจุบันกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 90% ขณะที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีจากผลตอบแทนที่อยู่ในระดับสูง" นายสาห์รัชกล่าว

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ทิสโก้ หรือ แอปพลิเคชัน TISCO My Funds ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือ TISCO Contact Center โทร. 02-633-6000 กด 4

ที่มา: ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด