คณะบัญชี SPU ฉลอง 53 ปีศรีปทุม จัดเสวนา "ทิศทางวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล และเคล็ด(ไม่)ลับ...รับมือภาษียุคดิจิทัล 2566"

ศุกร์ ๐๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๑๖:๔๐
จบลงไปแล้วสำหรับกิจกรรมการเสวนาในโอกาสครบรอบ 53 ปีมหาวิทยาลัยศรีปทุมและครบรอบ 34 ปีคณะบัญชี SPU ซึ่ง ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี ได้จัดงานเสวนา "ทิศทางวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล และเคล็ด(ไม่)ลับ...รับมือภาษียุคดิจิทัล 2566" ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน อาทิ คุณอัญชลี มณีท่าโพธิ์ นายกสมาคมสำนักงานบัญชีไทย ,คุณไพฑูรย์ ทิพย์พงศ์ อุปนายกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย ,คุณวิทยา เอกวิรุฬห์พร กรรมการสมาคมสำนักงานสอบบัญชีไทย ,คุณทองคูณ แสงธรรมรัตน์ กรรมการด้านวิชาการสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ ร่วมพูดคุยและถ่ายทอดความรู้พร้อมแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับบัญชีในยุคดิจิทัล ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่สนในได้รับฟัง ณ ห้อง Auditorium 1 อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา
คณะบัญชี SPU ฉลอง 53 ปีศรีปทุม จัดเสวนา ทิศทางวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล และเคล็ด(ไม่)ลับ.รับมือภาษียุคดิจิทัล 2566
คณะบัญชี SPU ฉลอง 53 ปีศรีปทุม จัดเสวนา ทิศทางวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล และเคล็ด(ไม่)ลับ.รับมือภาษียุคดิจิทัล 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด