สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน16 นครปฐม บูรณาการภาคการศึกษา เตรียมความพร้อมแรงงานรุ่นใหม่ เพื่อรองรับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1

ศุกร์ ๐๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๑๕:๑๗
ระหว่างวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ดำเนินการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 ให้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคช่างยนต์ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม จำนวน 13 คน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน16 นครปฐม บูรณาการภาคการศึกษา เตรียมความพร้อมแรงงานรุ่นใหม่ เพื่อรองรับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1

โดยดำเนินการทดสอบภาคความรู้ (e-Testing) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม และทดสอบภาคความสามารถ ในวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน16 นครปฐม บูรณาการภาคการศึกษา เตรียมความพร้อมแรงงานรุ่นใหม่ เพื่อรองรับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด