EXIM BANK ต้อนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

ศุกร์ ๐๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๐๙:๐๒
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรนาถ ไรภู อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และคณะนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งบรรยายพิเศษหัวข้อ "วิศวกร VS นายธนาคาร" เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานในอนาคต โดยกระตุ้นให้นักศึกษาเปิดกว้างการเรียนรู้เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้ในการทำงานเพื่อเสริมสร้างและต่อยอดการพัฒนาประเทศ ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
EXIM BANK ต้อนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด