ข่าวดี!! มูลนิธิดำรงชัยธรรม ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักเรียนทุน ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

25 Jan 2023

มูลนิธิดำรงชัยธรรม ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักเรียนทุน โครงการ "ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต" รุ่นที่ 22/2566 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2566 เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ช่วยให้เยาวชนไทยได้เข้าถึง การศึกษาแบบครบวงจร โดย คุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการมูลนิธิและผู้ก่อตั้ง ตามเจตนารมณ์ ไม่ใช่ให้โตได้ แต่อยากให้โตดี มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องครบวงจรตามศักยภาพสูงสุดจนจบปริญญาตรีแก่เยาวชน ที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งทุนการศึกษาจะครอบคลุมในทุกส่วนที่มีความจำเป็น ต่อการศึกษา และการดำรงชีพ โดยไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องกลับมาตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น มุ่งหวังให้บัณฑิตทุนทุกคน ประสบความสำเร็จทางการศึกษา ประกอบอาชีพที่สุจริตมั่นคง และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมพัฒนาประเทศต่อไปได้

ข่าวดี!! มูลนิธิดำรงชัยธรรม ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักเรียนทุน ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการ "ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต" เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 3 (ปวช.3) อายุไม่เกิน 21 ปี เพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุน ของโครงการ สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ Website: www.damrongchaitham.com, Facebook: มูลนิธิดำรงชัยธรรม หรือโทร 02 - 669 - 9711, 02 - 669 - 9615