SISB เปิดบ้านต้อนรับนักลงทุน เยี่ยมชมโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์นนทบุรี

25 Jan 2023

คุณยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย คุณศุภกร อุณหไพบูลย์ นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB) ให้การต้อนรับคณะนักลงทุน Value Investor (VI) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนและรับฟังข้อมูลภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ ณ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์นนทบุรี โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้

SISB เปิดบ้านต้อนรับนักลงทุน เยี่ยมชมโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์นนทบุรี