ม.หอการค้าไทย เผยพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชน และผู้ประกอบการในช่วงเทศกาลตรุษจีน

พฤหัส ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ ๑๔:๑๕
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมด้วย อาจารย์อุมากมล สุนทรสุรัติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และอาจารย์วาทิตร รักษ์ธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 1250 ตัวอย่าง ในทัศนะ และพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชน และผู้ประกอบการ 625 ตัวอย่าง ในช่วงเทศกาลตรุษจีน และความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ ในปัจจุบัน
ม.หอการค้าไทย เผยพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชน และผู้ประกอบการในช่วงเทศกาลตรุษจีน

หากพูดถึงเทศกาลตรุษจีน จะนึกถึงอะไรเป็นลำดับแรก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตอบว่า การไหว้เจ้า/บรรพบุรุษ และการให้แต๊ะเอีย การแต่งกายสีแดง สำหรับมูลค่าการใช้จ่าย ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างตอบ ว่าไม่เปลี่ยนแปลง ร้อยละ41.3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.4 และลดลงร้อยละ 20.3 ส่วนบรรยากาศในช่วงเทศกาลตรุษจีน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบว่ามีความคึกคักเท่าเดิมร้อยละ 55.1 และคึกคักมากกว่า ปีที่แล้วร้อยละ 39.9 ส่งผลให้มีเงินสะพัดรวมทั่วประเทศในช่วงเทศกาลตรุษจีน 45,017.17 ล้านบาท ขยายตัว 13.6% จากการสำรวจสรุปได้ว่าตรุษจีนปีนี้คึกคักสุดในรอบ 3 ปี การขยายตัวกลับมาเป็นบวกและมีเงินสะพัดสูงสุดในรอบ 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2564

ที่มา: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ม.หอการค้าไทย เผยพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชน และผู้ประกอบการในช่วงเทศกาลตรุษจีน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด