ก.แรงงาน หนุนเด็กไทย รักเรียนรู้ พร้อมสู้งาน ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ที่กระทรวงศึกษาธิการ

จันทร์ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ๐๙:๐๒
นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ณ กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ก.แรงงาน หนุนเด็กไทย รักเรียนรู้ พร้อมสู้งาน ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ที่กระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบคำขวัญว่า "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี" ด้วยตระหนักว่า เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์อันมีค่าและเป็นความหวังต่อการนำพาประเทศสู่อนาคต เด็กทุกคนจึงต้องรู้บทบาทหน้าที่ของตนในการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ แสวงหาประสบการณ์ที่หลากหลายตามความถนัดและความสนใจอยู่เสมอ รวมทั้งมุ่งหวังให้เด็กทุกคนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ เคารพและเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดา ครูอาจารย์ ปฏิบัติตามกฎกติกาทางสังคม มีความโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือสังคมในทุกโอกาส

โอกาสเดียวกันนี้ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ยังได้มอบของขวัญ ซึ่งเป็นสิ่งของเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา รวมทั้งของเด็กเล่น และขนม ให้แก่เด็กที่มาร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ที่บูธของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานบริเวณภายในกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับในปีนี้ภายในบูธกระทรวงแรงงาน มีกิจกรรมและของรางวัลมากกมาย อาทิ การเล่นเกมหมุนวงล้อ โยนห่วง จับสลาก ตอบคำถามแจกของรางวัลมากมาย ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

"กระทรวงแรงงาน ได้ตระหนักในคุณค่าและคุณภาพชีวิตของเด็ก จึงได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ "เด็กไทย รักเรียนรู้ พร้อมสู้งาน" ให้เด็กได้เรียนรู้ในสาขาที่ตนเองมีความถนัดและสนใจ เพื่อให้เรียนจบแล้วสามารถก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะฝีมือ เป็นกำลังแรงงานที่ดีมีคุณภาพ และเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ ขอให้เด็กทุกคน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศชาติ ตั้งใจ ขยัน ศึกษาเล่าเรียน หมั่นฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ ตลอดจนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้เกิดทักษะและมีประสบการณ์ เพื่อที่จะนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข สามารถพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าในอนาคตต่อไป" นายบุญชอบ กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา: กระทรวงแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด