โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ผ่านการรับรองมาตรฐาน Hotel Standard ประจำปี 2023 - 2025

อังคาร ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ ๑๖:๐๘
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เดินหน้ารักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ผ่านการรับรองตราสัญลักษณ์ Hotel Standard 2023-2025  โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย และสมาคมโรงแรมไทย เพื่อเป็นการผลักดัน รวมถึงพัฒนาและยกระดับที่พักโรงแรม-รีสอร์ทให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงการรักษามาตรฐานที่ดีของเรา ทั้งในด้านการบริการที่เป็นเลิศ ตลอดจนความครบครันของสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงการเป็นต้นแบบของโรงแรมที่ช่วยยกระดับมาตรฐานการบริการ และการท่องเที่ยวในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง การได้รับมาตรฐานดังกล่าวช่วยยกระดับโรงแรมให้สามารถเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากลอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และเชื่อถือได้ในการส่งมอบคุณค่าของบริการที่ดีให้แก่ลูกค้าอย่างเหมาะสม โดยมีเกณฑ์มาตรฐานในการคุ้มครองโรงแรมและผู้บริโภค
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ผ่านการรับรองมาตรฐาน Hotel Standard ประจำปี 2023 - 2025

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว จะยังคงพัฒนา พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจในบริการให้แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและรักษามาตรฐานการบริการเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการต่อไป

ที่มา: โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด