MASTER เดินสาย โรดโชว์เชียงใหม่ นักลงทุนตอบรับดีเยี่ยม

10 Jan 2023

นายแพทย์ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวลภัสรดา เลิศภานุโรจ (ที่ 3 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER นางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์ (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมกับ นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และนายพายุพัด มหาผล (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม หรือ Joint Lead Underwriter นำเสนอข้อมูลบริษัทฯ เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจถึงภาพรวมของการดำเนินงานธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างสม่ำเสมอ โดยมีนักลงทุนให้การตอบรับดีเยี่ยม ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อ. เมือง จ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

MASTER เดินสาย โรดโชว์เชียงใหม่ นักลงทุนตอบรับดีเยี่ยม