ซี.พี. เวียดนามสนับสนุนชุดทดสอบสารเร่งเนื้อแดงแก่กรมปศุสัตว์ ยกระดับความปลอดภัยอาหารชาวเวียดนาม

06 Jan 2023

บริษัท ซี.พี.เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น หรือ ซี.พี.เวียดนาม กิจการต่างประเทศในกลุ่ม บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เดินหน้ายกระดับความปลอดภัยอาหารให้ชาวเวียดนาม มอบชุดทดสอบสารเร่งเนื้อแดง ซาลบูทามอล (Salbutamol) จำนวน 5,000 ชุด แก่กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท เวียดนาม โดยมีนายวู๊ อัน ต๊วน (Vu Anh Tuan) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และนายนัฐติพงษ์ ลำภา รองกรรมการผู้จัดการ ซี.พี.เวียดนาม และมีนายเงี้ยน วัน ลอง (Mr. Nguyen Van Long) อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้รับมอบ ณ กรมปศุสัตว์ กรุงฮานอย เวียดนาม

ซี.พี. เวียดนามสนับสนุนชุดทดสอบสารเร่งเนื้อแดงแก่กรมปศุสัตว์ ยกระดับความปลอดภัยอาหารชาวเวียดนาม

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวขอบคุณ ซี.พี. เวียดนาม ที่ให้การสนับสนุนหน่วยงานในการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยอาหารสู่ระดับสากล ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพที่ของประชาชนชาวเวียดนาม กรมจะเร่งแจกจ่ายชุดทดสอบซาลบูทามอลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อร่วมขจัดการใช้ยาต้องห้ามในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และป้องกันการเกิดสารตกค้างในอาหาร

นายวู๊ อัน ต๊วน กล่าวว่า ในฐานะบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ตระหนักดีถึงความกังวลของประชาชนต่อผลกระทบเกิดจากสารเร่งเนื้อแดงที่ตกค้างในเนื้อสัตว์ ซี.พี. เวียดนาม จึงได้มอบชุดทดสอบสารให้แก่กรมปศุสัตว์อย่างต่อเนื่องรวมเป็นจำนวนหลายหมื่นชุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคเวียดนามในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เนื้อหมู

"บริษัทฯ หวังว่าชุดทดสอบสารเร่งเนื้อแดงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการป้องกันสารเร่งเนื้อแดง เป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประโยชน์ให้กับประเทศ และชาวเวียดนาม" นายวู๊ อัน ต๊วน กล่าวปิดท้าย

ซี.พี. เวียดนามสนับสนุนชุดทดสอบสารเร่งเนื้อแดงแก่กรมปศุสัตว์ ยกระดับความปลอดภัยอาหารชาวเวียดนาม