ชาวศิลปากรตึก CAT "บางรัก" เรียนอะไรกัน

อังคาร ๒๗ ธันวาคม ๒๐๒๒ ๐๙:๓๒
ชาวศิลปากรตึก CAT เรียนอะไรกัน .นอกจากวิทยาเขตใหญ่ ๆ แล้ว ยังมีศิลปากร "บางรัก" ที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพ และบรรยากาศแวดล้อมที่ทันสมัย ติดห้างใหญ่อย่างไอค่อนสยาม!!!. ใครที่เป็นสายธุรกิจ หรือ อยากเป็นผู้ประกอบกิจการ ห้ามพลาดมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตบางรัก เค้ามีพร้อม จบในที่เดียว.ภายในวิทยาเขต ประกอบด้วย. คณะวิทยาการจัดการ 4 สาขา- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา- สาขาวิชาการตลาด- สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (ชั้นปีที่ 3-4) วิทยาลัยนานาชาติ ทั้ง 4 สาขา- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและเทคโนโลยี- หลักสูตรสาขาวิชาจัดการตราสินค้าหรูหรา- B.B.A. หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโรงแรม- B.F.A. สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัลติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาการจัดการFacebook : Faculty of Management Science, Silpakorn University - ThailandWebsite : https://ms.su.ac.th/th/home วิทยาลัยนานาชาติFacebook : Silpakorn University International College (Official)Website : https://www.suic.su.ac.th/.#SilpakornUniversity #SU #ทีมศิลปากร
ชาวศิลปากรตึก CAT บางรัก เรียนอะไรกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด