ผถห. PROS ไฟเขียวเพิ่มทุน PP ระดมทุนขยายธุรกิจโต ส่งสัญญาณรายได้ปี 65 เข้าเป้า โต 10-15%

พฤหัส ๒๒ ธันวาคม ๒๐๒๒ ๑๔:๓๔
บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ PROS รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 27,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 270,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 297,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 54,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ภายใต้การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
ผถห. PROS ไฟเขียวเพิ่มทุน PP ระดมทุนขยายธุรกิจโต ส่งสัญญาณรายได้ปี 65 เข้าเป้า โต 10-15%

ด้าน "พงศ์เทพ รัตนแสงสรวง" ซีอีโอ เผยถึงวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุนขยายธุรกิจได้ทันท่วงที อีกทั้งยังส่งผลให้มีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง และมั่งคงมากยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดจนช่วยสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

สำหรับภาพรวมธุรกิจปี 2565 บริษัทฯ ยังมั่นใจเป้าหมายรายได้เติบโต 10-15% จากปีก่อน โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์การกระจายกลุ่มลูกค้า และการเลือกรับงานในกลุ่มลูกค้าเดิมที่เป็นงานระยะสั้น และสามารถควบคุมต้นทุนจากความผันผวนของราคาสินค้าได้ ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) ราว 1,800 ล้านบาท

ที่มา: ไออาร์ พลัส

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด