ขอบคุณลูกค้าทรู ที่ปันน้ำใจ…กลุ่มทรู ส่งมอบเงินบริจาคจากลูกค้า แก่สภากาชาดไทย ภายใต้โครงการ "ใช้ทรูพอยท์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านทรูมันนี่"

20 Dec 2022

ขอบคุณทุกพลังใจจากลูกค้าทรู รวมบริจาคทรูพอยท์ ปันน้ำใจเพื่อสังคม…สภากาชาดไทย โดย นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ และ นางสาวทิพย์ดาราธร ประสาททวีพร (ที่ 2 จากซ้าย) หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดหารายได้ทางดิจิทัลรับมอบเงินของลูกค้าที่ใช้ทรูพอยท์แลกแทนเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท จากกลุ่มทรู โดย นางสรรค์พิจิตร เอี่ยมชีรางกูร (กลาง) หัวหน้าสายงานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (ร่วม) พร้อมด้วย บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด โดย นางสาวจิตติมา จันทรมโรภาส (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เพื่อสมทบทุนเข้าสภากาชาดไทย ภายใต้โครงการ "ใช้ทรูพอยท์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านทรูมันนี่" ในการช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่ประสบภัยทางธรรมชาติต่างๆ ทั้งอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และภัยหนาว ณ อาคารอำนวยนรธรรม สภากาชาดไทย

ขอบคุณลูกค้าทรู ที่ปันน้ำใจ…กลุ่มทรู ส่งมอบเงินบริจาคจากลูกค้า แก่สภากาชาดไทย  ภายใต้โครงการ "ใช้ทรูพอยท์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านทรูมันนี่"

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านทางสภากาชาดไทย โดยเปิดช่องทางให้ลูกค้าทรูใช้ทรูพอยท์แลกแทนเงินบริจาค โดย 1 ทรูพอยท์ บริจาค 50 สตางค์ และ 100 ทรูพอยท์ บริจาค 10 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท ตั้งแต่ 1 ส.ค. 65 - 30 พ.ย. 65