มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ

พฤหัส ๐๘ ธันวาคม ๒๐๒๒ ๑๗:๒๖
มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ .ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วย ดร.ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรกของประเทศ จากนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.).พร้อมรับฟังการแสดงปาฐกถาพิเศษแบบออนไลน์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้แสดงปาฐกถาพิเศษในครั้งนี้.ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง
มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ

ที่มา: มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด