บมจ.ทีวีดี โฮลดิ้งส์ หรือ TVDH รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปี 2565

08 Dec 2022

นายทรงพล ชัญมาตรกิจ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TVDH รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 20 จากนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในโอกาสที่บริษัทฯ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาตัดสินให้ได้รับรางวัลดังกล่าวจากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการที่นำหลักบรรษัทภิบาลมาใช้บริหารจัดการภายในบริษัทอย่างเหมาะสม มุ่งสร้างความก้าวหน้าให้กับธุรกิจ ภายใต้ความเป็นธรรม โปร่งใส มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และรับผิดชอบต่อสังคม โดย TVDH ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อเร็วๆ นี้

บมจ.ทีวีดี โฮลดิ้งส์ หรือ TVDH รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปี 2565