พรอสเพอร์ฯ (PROS) จับมือ "ไอเจน เอ็นจิเนียริ่ง" ควงคู่ประกาศได้งานใหม่จากกฟภ.มูลค่า 209 ลบ.

08 Dec 2022

นายพงศ์พล รัตนแสงสรวง (ที่ 2 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ PROS ผู้นำด้านรับเหมางานวิศวกรรมครบวงจร และนายประพันธ์ ศรีนวล (ที่ 3 จากขวา) รองผู้ว่าการวิศวกรรม นายเอกวัฒน์ นิลวรรณ (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายงานโยธา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) พร้อมด้วยนายสันติ เชาวนันทกุล (ที่ 1 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท ไอเจน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาดแรงดัน 115/22 kV มูลค่างาน 209,880,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ระยะเวลาส่งมอบงาน 510 วัน ณ ห้องประชุม สโมสรราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ

พรอสเพอร์ฯ (PROS) จับมือ "ไอเจน เอ็นจิเนียริ่ง" ควงคู่ประกาศได้งานใหม่จากกฟภ.มูลค่า 209 ลบ.

โดยบริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ไอเจน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในนาม "IGEN and Prosper Consortium" ร่วมมือกันในงานก่อสร้างสัญญาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง สอดรับพันธกิจของกฟภ.ในการจัดหาไฟที่เพียงพอและมีเสถียรภาพให้กับผู้ประกอบการและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง รวมถึงประชาชนที่อาศัยในพื้นที่โดยรอบ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและชุมชนในอนาคต

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit