คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมจัด "โครงการยุวสถาปนิกอาสาและครูอาสาสถาปัตย์เพื่อพัฒนาชนบท: เขาน้อย เรือนลอย"

พฤหัส ๐๘ ธันวาคม ๒๐๒๒ ๐๙:๑๓
"โครงการยุวสถาปนิกอาสาและครูอาสาสถาปัตย์เพื่อพัฒนาชนบท: เขาน้อย เรือนลอย" สำเร็จไปได้ด้วยดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมจัด โครงการยุวสถาปนิกอาสาและครูอาสาสถาปัตย์เพื่อพัฒนาชนบท: เขาน้อย เรือนลอย

โครงการค่ายอาสาดี ๆ ของนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกันจัดสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ โครงสร้างไม้ขนาด 4.00x8.00 เมตร ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ 9 - 21 พฤศจิกายน 2565. โดยมี นายบุญชัย อัศวพรชัย เป็นประธานค่าย อ.จีรศักดิ์ เกื้อสมบัติ และ อ.ธารา จำเนียรดำรงการ เป็นที่ปรึกษาโครงการที่ทำให้โครงการลุล่วงผ่านไปได้ดี

ที่มา: มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด