เปิดนิทรรศการ"เทิดไท้องค์อัครศิลปิน ครั้งที่ ๒ "เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พุธ ๐๗ ธันวาคม ๒๐๒๒ ๑๕:๒๒
ณ Pacific City Club ชั้น ๒G อาคาร Two Pacific Place ศาสตราจารย์พิเศษ ตร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ"เทิดไท้องค์อัครศิลปิน ครั้งที่ ๒ "เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งดำเนินการโดย อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ ศิลปินแห่งชาติ และเหล่าศิลปินจากมหาวิทยาลัยศิลปากรและอีกหลายสถาบันโดยมี
เปิดนิทรรศการเทิดไท้องค์อัครศิลปิน ครั้งที่ ๒ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในปีนี้มีงานเข้าร่วมแสดงทั้งสิ้น 91 ชิ้นงาน ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมได้ทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในเวลาทำการเป็นต้นไป จนถึงต้นปี 2566 ณ Pacific City Club ชั้น ๒๘ อาคาร Two Pacific Place๑๔๒ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑0๑9?สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. ๑๒ ๖๕๓ ๒๔๕๐ - ๖๓

หากท่านใดมีความสนใจในงานศิลปะชิ้นใดสามารถเชิญชมและจับจองในราคากันเองได้ทุกวันจนถึงต้นปี2566ในโอกาสนี้เหล่าศิลปินและผู้สนับสนุนนิทรรศการฯ ขอชื่นชมท่าน รมว.กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่เล็งเห็นความสำคัญของสุนทรียะ ศิลปะ อารยะของชาติไทยและให้การสนับสนุนมาโดยตลอดเพราะเป็นsoft power ที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย เป็นอย่างดี

ที่มา: มหาวิทยาลัยศิลปากร

เปิดนิทรรศการเทิดไท้องค์อัครศิลปิน ครั้งที่ ๒ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด