Tokyo SME Support Center แจงข่าวดีขานรับ Fintech แจกงบสนับสนุน 2 ล้านบาท วีซ่าทำงานพร้อมทำเลสำนักงานกลางมหานครโตเกียว

พุธ ๐๗ ธันวาคม ๒๐๒๒ ๑๐:๕๖
นายชุนอิจิโร่ ซาโต้ Business Development Center Tokyo กล่าวว่า Tokyo SME Support Center สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เป็นการจัดงานสัมมนาเพื่อให้ผู้ประกอบการที่มีความสนใจที่จะเข้าไปลงทุนในประเทศญี่ปุ่นได้ทราบถึงปัจจัยต่างๆ ในการทำธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น โอกาส อุปสรรค รวมไปถึงแนวทางการจัดตั้งที่ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว เพื่อเป็นอีกช่องทางในการให้คำปรึกษาด้านการทำธุรกิจในญี่ปุ่นอย่างครบวงจร และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆในประเทศญี่ปุ่น ล่าสุดมีข้อเสนอมากมายที่จะเป็นข้อมูลให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการขยายธุรกิจไปในมหานครโตเกียว ทั้งในส่วนของเงินทุนสนับสนุน และพันธมิตรทางธุรกิจ
Tokyo SME Support Center แจงข่าวดีขานรับ Fintech แจกงบสนับสนุน 2 ล้านบาท วีซ่าทำงานพร้อมทำเลสำนักงานกลางมหานครโตเกียว

"กรุงโตเกียวเป็นเมืองศักยภาพการลงทุนในประเทศญี่ปุ่นมายาวนาน เป็นศูนย์กลางทางด้านการผลิตที่ได้รับการยอมรับ และคาดหวังว่าจะเกิดการลงทุนที่เติบโตขึ้นในทุกๆ ปี ในหลากหลายธุรกิจ ทั้งนี้โตเกียวเป็นเมืองที่สนับสนุนการประกอบธุรกิจอย่างครบวงจร มีความเหมาะสมในหลายปัจจัยการผลิต โดดเด่นด้วยการเป็นศูนย์กลาง R&D ศูนย์กลางการผลิต มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย มีนวัตกรรมการผลิตที่มีเอกลักษณ์ ด้วยการค้นคว้า วิจัยพัฒนาขึ้นเองอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาเทคโนโลยีในระดับที่ล้ำหน้าที่สุด อีกทั้งมีพาร์เนอร์เข้าร่วมวิจัย มีการช่วยเหลือสนับสนุนการระดมทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาด้านกฎหมายและทรัพย์สินทางปัญญา"

เป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าขาย ด้วยจำนวนประชากรที่มีมากกว่า 35 ล้านคน ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายสนใจที่จะประกอบธุรกิจมหานครโตเกียว เพื่อเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และมีศักยภาพในเมืองใหญ่ โตเกียวมีระบบโครงสร้างพื้นฐานเพียบพร้อม มีสาธารณูปโภค พร้อมช่องทางการขายที่ทรงประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นเมืองที่ประชากรสูงอายุอาศัยอยู่จำนวนมาก และประชากรวัยกลางคนที่มีความสนใจเรื่องของเฮลท์แคร์ที่มากขึ้น เป็นโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญสอดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลก

ศูนย์กลางทางการเงิน ความพร้อมของกรุงโตเกียวต่อการเป็นจุดหมายในการขยายธุรกิจเนื่องจาก เป็นที่ตั้งของสถาบันการเงินระดับโลก เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคเกี่ยวกับความมั่นคงทางด้านการเงิน อีกทั้งยังมีนโยบายในการสนับสนุนธุรกิจเกี่ยวข้องทางการเงินเพื่อก้าวสู่การเป็นมหานครที่พร้อมสรรพต่อการลงทุนและการค้า

"ทั้งนี้ในช่วงของการกลับมาฟื้นตัวของเศรษฐกิจอีกครั้งหลังการระบาดของโควิด 19 และนโยบายในการยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงินในภูมิภาคเอเชีย Tokyo SME Support Center ยังมีข้อเสนอที่ดีสำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจ Fintech ที่จะได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการขยายธุรกิจในกรุงโตเกียว โดยทางกรุงโตเกียวจะมอบงบสนับสนุนในการลงทุนอีกราว 2 ล้านบาท และสนับสนุนในส่วนของอาคารสำนักงานสำหรับประกอบกิจการเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเติบโตในธุรกิจทางด้านการค้าการลงทุน" นายชินอิจิโร่ กล่าวเพิ่มเติม

การประกอบธุรกิจในมหานครโตเกียวอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา โดย Business Development Center TOKYO หรือ BDTC ผู้ให้บริการด้านธุรกิจครบวงจร จากกรุงโตเกียว จะเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนผู้ประกอบการจากต่างชาติให้สามารถดำเนินกิจการในมหานครโตเกียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ราบรื่น และรวดเร็ว ให้คำปรึกษาตั้งแต่ขั้นตอนการระดมทุน ไปจนถึงการขยายช่องทางการจำหน่าย รวมถึงขั้นตอนต่างๆ ที่จำเป็นต่อการจัดตั้งบริษัทในญี่ปุ่น ให้ข้อมูลสำหรับพนักงานในบริษัทต่างชาติและครอบครัวอย่างครอบคลุม เช่น ข้อมูลการรักษาพยาบาล, การศึกษา, การจัดหาที่พักอาศัยและชีวิตประจำวันทั่วไป และตอกย้ำการเป็นเมืองปลายทางในการประกอบธุรกิจที่ดีที่สุดด้วยระบบสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพครบวงจร Tokyo One-Stop Business Establishment Center (TOSBEC) ที่สามารถให้การประกอบธุรกิจในกรุงโตเกียวสะดวก และเชื่อมต่อครอบคลุมทุกช่องทางทุกรูปแบบของการประกอบธุรกิจ

"อีกปัจจัยที่มีบทบาทต่อการประกอบธุรกิจในกรุงโตเกียวคือ การเสาะหาพันธมิตรทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของคู่ค้า ลูกค้า ซัพพลายเออร์ โดยผู้ขอรับคำปรึกษาสามารถแจ้งรายละเอียดความต้องการให้กับทาง Tokyo SME Support Center เพื่อนำเสนอพันธมิตรได้อย่างตรงตามความต้องการและเลี่ยงปัญหาด้านการสื่อสารที่แตกต่างกัน รวมไปถึงการจัดให้มีงานจับคู่ทางธุรกิจ เพื่อพลักดันให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างราบรื่นในมหานครโตเกียว โดยที่ผ่านมาเรามีบริษัทที่ร่วมงาน Business Matching มาแล้วกว่า 250 บริษัท มีการจัดงานพบปะสังสรรค์ให้ผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจ และขยายธุรกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง" นายชินอิจิโร่ กล่าวทิ้งท้าย

ภายในงาน คุณวสุ นุรักษ์ ผู้อำนวยการสายธุรกิจพลังงานหมุนเวียน บริษัทบ้านปู เน็กซ์ จำกัด ร่วมพูดคุยกับผู้ร่วมสัมมนา และให้ข้อมูลประสบการณ์การประกอบธุรกิจพลังงานในประเทศญี่ปุ่น ข้อมูลโอกาส อุปสรรคทางธุรกิจในกรุงโตเกียว และทิศทางการเติบโตในประเทศญี่ปุ่น พร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มโอกาสรูปแบบใหม่ๆในธุรกิจให้เดินหน้าไปพร้อมกับระบบสนับสนุนทางธุรกิจมืออาชีพ

ช่องทางการติดต่อเพื่อปรึกษาด้านธุรกิจ

การลงทุนในโตเกียว

Business Development Center TOKYO(BDCT)

Email : [email protected]

Tel : +81-(0)3-6269-9981

ที่มา: คิปส์ คอมมูนิเคชั่น

Tokyo SME Support Center แจงข่าวดีขานรับ Fintech แจกงบสนับสนุน 2 ล้านบาท วีซ่าทำงานพร้อมทำเลสำนักงานกลางมหานครโตเกียว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด