มูลนิธิ EDF ต้อนรับผู้บริจาคทุนการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น

พุธ ๐๗ ธันวาคม ๒๐๒๒ ๑๐:๕๕
มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนายธัญญากร รัตนประสิทธิ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษา นางสาวศิริลักษณ์ อันตรเสน (กลาง) ผู้จัดการฝ่ายทุนการศึกษา และนายอนุชาติ คงมา (ขวาสุด) ผู้จัดการฝ่ายกิจการต่างประเทศ ถ่ายภาพร่วมกับ มร.คุนิฮิโกะ สึโนอิ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้บริจาคทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยที่ขาดแคลนในโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิ EDF จากประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมสำนักงานมูลนิธิ EDF พร้อมร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการดำเนินงาน กิจกรรมและโครงการซีเอสอาร์ต่าง ๆ ของมูลนิธิ ก่อนเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนในการอุปการะที่โรงเรียนบ้านโสน จังหวัดศรีสะเกษ
มูลนิธิ EDF ต้อนรับผู้บริจาคทุนการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น

ทั้งนี้ มร.คุนิฮิโกะ สึโนอิ บริจาคทุนการศึกษาให้นักเรียนไทยที่ขาดแคลนในโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิ EDF มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 โดยปัจจุบันมีนักเรียนทุนในการอุปการะทั้งหมด 10 คน

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทย ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนที่ด้อยโอกาสด้วยการมอบทุนการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ในโรงเรียนและชุมชนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 โดยปัจจุบันมูลนิธิ EDF ได้มอบทุนการศึกษาให้เยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศไปแล้ว 406,560 คน

มูลนิธิ EDF ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศและได้รับรางวัล อาทิ รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

หน่วยงาน หรือผู้ที่สนใจร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาหรือจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ให้นักเรียนยากจนสามารถติดต่อมูลนิธิ EDF ได้ที่อีเมล [email protected] ทาง Line: @edfthai เว็บไซต์ www.edfthai.org สำหรับการบริจาคทางออนไลน์ หรือโทรศัพท์ (02) 579 9209-11 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.) หรือเฟสบุ๊คแฟนเพจ https://www.facebook.com/edfthai ทั้งนี้การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

ที่มา: มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด