บี.กริม ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จับมือร่วมกับหลักสูตร [email protected]

อังคาร ๐๖ ธันวาคม ๒๐๒๒ ๑๐:๑๘
บี.กริม ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ภายใต้หลักสูตร [email protected] ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อร่วมกันพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่น้องๆนักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติงานจริง โดยทางบี.กริมให้ทุนการศึกษาพร้อมรับนักศึกษาเข้าทำงานระหว่างเรียน โดยเข้ามาปฏิบัติงานในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ของบี.กริม เช่น บี.กริม เพาเวอร์, พรีโม แคร์ และบี.กริม อินดัสเตรียล เป็นต้น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ภายใต้หลักสูตร [email protected] เป็นหลักสูตรแรกในเอเชียที่นำผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมชั้นนำระดับโลกมาสอนนักศึกษาด้วยประสบการณ์จริงเพื่อเตรียมพร้อมให้นักศึกษเป็นผู้ประกอบการในโลกนวัตกรรม
บี.กริม ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จับมือร่วมกับหลักสูตร HARBOUR.SPACE@UTCC
บี.กริม ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จับมือร่วมกับหลักสูตร HARBOUR.SPACE@UTCC

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด