ดานิลี่ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ AMCHAM CSR Excellence Award 2022

01 Dec 2022

บริษัท ดานิลี่ จำกัด ได้รับรางวัล AMCHAM CSR Excellence Award 2022 โดยมี มร. โรเบิร์ต เอฟ. โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และมร. เจฟฟรีย์ ไนการ์ด ประธานหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ร่วมมอบรางวัลและแสดงความยินดี ให้กับคุณกฤษฎิ์ เจริญวนนที ตัวแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะฯ

ดานิลี่ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ AMCHAM CSR Excellence Award 2022

การรับรางวัลเชิดชูเกียรตินี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของบริษัท ภายใต้แรงสนับสนุนที่สำคัญจากคณะผู้บริหารและพนักงานของดานิลี่ และแสดงถึงความมุ่งมั่น ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและตอบแทนชุมชน โดยได้สร้างประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

ดานิลี่ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ AMCHAM CSR Excellence Award 2022