กทม.จัดบริการเชิงรุก - ขยายเวลาฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นให้ประชาชน

01 Dec 2022

นายสุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) กทม. กล่าวกรณีแพทย์เตือนโรคโควิด 19 มีแนวโน้มแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น แนะประชาชนฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นตามกำหนดว่า กรุงเทพมหานคร โดย สนอ.ได้ขยายเวลาการฉีดวัคซีนทั้งในศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) และนอก ศบส.โดยเปิดจุดบริการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ที่ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง ต่อเนื่องในวันเสาร์ - อาทิตย์ ถึงเดือน ม.ค.66 มีบริการฉีดวัคซีนในคลินิกโรคเรื้อรัง หากผู้ป่วยที่มารับยา แล้วยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นให้เชิญชวนผู้ป่วยรับบริการได้ทันทีขณะเดียวกันได้จัดบริการเชิงรุกฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ป่วยและผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียงในระบบเครือข่ายศูนย์ส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Homeward Referral) ในชุมชนที่ ศบส.ดูแล รวมถึงกลุ่มผู้ป่วยและกลุ่มผู้สูงอายุที่ดูแลโดยผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (care giver) ที่ผ่านการอบรมโดย ศบส. นอกจากนั้น ยังได้ประสานอาสาสมัครสาธารณสุขสำรวจกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือยังรับวัคซีนไม่ครบ เพื่อรวมกลุ่มและนัดวันลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมาย

กทม.จัดบริการเชิงรุก - ขยายเวลาฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นให้ประชาชน

นางเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (สนพ.) กทม. กล่าวว่า สนพ.ได้รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเฉพาะกลุ่ม 608 ควรฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นทุก 4 เดือน ส่วนบุคคลทั่วไปฉีดเข็มกระตุ้นได้ทุก 4 - 6 เดือนตามความสมัครใจ โดยสามารถรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เบิกจ่ายตามสิทธิการรักษา ณ สถานพยาบาลที่คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครกำหนด โดยจองผ่านแอปพลิเคชัน QueQ และ Walk in ทั้ง 11 โรงพยาบาล (รพ.) สังกัด กทม. อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือประชาชนเข้มงวดปฏิบัติตามมาตรการ DMHT และ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด และควรใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง หากอยู่ในพื้นที่แออัด โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงสูง คือ กลุ่ม 608 และกลุ่มเด็กเล็ก ทั้งนี้ หากต้องการปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ สามารถติดต่อสอบถามผ่านสายด่วนสุขภาพสำนักการแพทย์ 1646 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง