ดานิลี่ ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะที่ปรึกษาฯ เข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ

01 Dec 2022

บริษัท ดานิลี่ จำกัด โดย ดร.บุญนาค โมกข์มงคลกุล และ นายอเล็กซานโดร เมนอคซิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEOs) และคณะผู้บริหารจากภาครัฐ นำโดยศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี, สำนักงานเขตสุขภาพที่6, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง, โรงพยาบาลปลวกแดง และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง

ดานิลี่ ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะที่ปรึกษาฯ เข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ

คณะผู้บริหารจากภาคเอกชน นำโดยสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง), บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จำกัด และ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และคณะผู้บริหารจากภาคท้องถิ่น นำโดย อบต.ปลวกแดง และ อบต.แม่น้ำคู้ ร่วมต้อนรับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะเลขานุการฯ ในการเยี่ยมชมสถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพตามแนวทางการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 10 Package ระดับดีเด่นที่ได้รับรางวัลจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2565

นับว่าเป็นรางวัลที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการสร้างเสริมสุขภาพให้กับพนักงานมาอย่างต่อเนื่องครบทั้ง 10 Package ตามมาตรฐานของแนวทางการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโควิด-19 โดยคณะผู้บริหารฯ ได้นำเสนอผลงานพร้อมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จในการดำเนินโครงการฯ จากนั้นได้นำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่โรงงานในส่วนของกระบวนการผลิตเครื่องจักร

จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะที่ปรึกษาฯ ได้ให้กำลังใจในการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการและดานิลี่ยืนยันจะเป็นต้นแบบและจะถ่ายทอดองค์ความรู้ในกับสถานประกอบการเครือข่ายที่สนใจพร้อมถ่ายภาพที่ระลึกในการเยี่ยมชมครั้งนี้ด้วย

 

ดานิลี่ ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะที่ปรึกษาฯ เข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ