PRI เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก

พุธ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๑๑:๒๙
แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พร้อมด้วย จตุพร วิไลแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น กลุ่มผู้ให้บริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 4,800 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "PRI"
PRI เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด