NPS สืบสานประเพณีพระพุทธศาสนา ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565

30 Nov 2022

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - NPS ร่วมทอดกฐินสามัคคี ที่วัดในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เขตพื้นที่ อ.ศรีมหาโพธิ และ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี จำนวน 10 แห่ง เนื่องในประเพณีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 โดยมี ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ พร้อมด้วยภาคเอกชน ร่วมกันสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ชุมชนสืบไป

NPS สืบสานประเพณีพระพุทธศาสนา ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565