ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดสัมมนา SET ESG Professionals Forum ยกระดับบุคลากรด้าน ESG

30 Nov 2022

ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษ "Preparing Future Leader for Sustainability Transformation - เราจะร่วมสร้างผู้นำรุ่นใหม่เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได้อย่างไร?" ในงานสัมมนา "SET ESG Professionals Forum" โดยให้มุมมองถึงการยกระดับคุณภาพบุคลากรในตลาดทุนซึ่งทำหน้าที่ขับเคลื่อนและพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร และสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมด้าน ESG โดยสัมมนาครั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาชิกเครือข่ายบุคลากรที่ทำงานด้านความยั่งยืนในโครงการ SET ESG Experts Pool จัดขึ้น ซึ่งผู้สนใจรับฟังสัมมนาย้อนหลังได้ทางออนไลน์ Facebook & YouTube : SET Thailand

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดสัมมนา SET ESG Professionals Forum ยกระดับบุคลากรด้าน ESG

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดสัมมนา SET ESG Professionals Forum ยกระดับบุคลากรด้าน ESG