กทม.เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิดที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง

29 Nov 2022

นายสุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) กทม. กล่าวถึงมาตรการเชิงรุกในการเร่งรัดฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ประชาชนว่า กรุงเทพมหานคร โดย สนอ.มีแนวทางการเร่งฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กลุ่ม 608 ได้แก่ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ รวมถึงประชาชนทั่วไปในศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. โดยประชาชนสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนแบบ Walk in ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งในวันพุธและวันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น. และเปิดให้บริการฉีดวัคซีนในวันเสาร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 เขตดุสิต ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 เขตมีนบุรี ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 เขตวัฒนา ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 เขตพญาไท ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 เขตจอมทอง และศูนย์บริการสาธารณสุข 40 เขตบางแค

กทม.เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิดที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง

ส่วนจุดฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาล ได้แก่ ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 กรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์เยาวชน กทม.(ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง เขตดินแดง เปิดให้บริการในวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 16.00 น. ขณะเดียวกันทีมสหวิชาชีพของศูนย์บริการสาธารณสุข ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงวัคซีนโควิด 19 อย่างไรก็ตาม แม้สถานการณ์ขณะนี้จะมีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง แพทย์จ่ายยาและรักษาแบบผู้ป่วยนอกได้ แต่ สนอ.ได้สำรองยา เวชภัณฑ์ และวัคซีนไว้อย่างเพียงพอ โดยเปิดให้บริการโครงการเจอ แจก จบ ในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น. ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง และในวันเสาร์ เวลา 08.00 - 12.00 น. ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 เขตยานนาวา ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 เขตบางนา ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 เขตพระนคร ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 เขตพญาไท ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 เขตบางคอแหลม ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 เขตจตุจักร ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 เขตบางกอกใหญ่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 เขตดุสิต ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 เขตคลองเตย ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 เขตบางขุนเทียน ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 เขตมีนบุรี ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 เขตลาดกระบัง ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 เขตภาษีเจริญ ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 เขตหนองแขม ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 เขตดอนเมือง และศูนย์บริการสาธารณสุข 63 เขตสาทร เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์