โรงพยาบาลหัวเฉียวจัดบรรยายธรรมะเรื่อง "สืบสานโครงการปฏิบัติธรรม เพื่อนำสิ่งที่ดีสู่องค์กร"

จันทร์ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๑๗:๑๑
พระเทพปฏิภาณกวี (นั่ง) เจ้าคณะเขตภาษีเจริญ และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารและประธานฝ่ายสงฆ์ โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว บรรยายธรรมเรื่อง "สืบสานโครงการปฏิบัติธรรม เพื่อนำสิ่งที่ดีสู่องค์กร" ในโครงการธรรมโอสถ ซึ่งจัดติดต่อกันมาเป็นระยะเวลากว่า 13 ปี เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลฯ และผู้รับบริการที่เข้ารับฟัง สามารถนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต โดยมี นายสุธี เกตุศิริ (แถวหน้า : ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการเข้าร่วมในพิธี เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว
โรงพยาบาลหัวเฉียวจัดบรรยายธรรมะเรื่อง สืบสานโครงการปฏิบัติธรรม เพื่อนำสิ่งที่ดีสู่องค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด