เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ให้การต้อนรับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา และ กอ.รมน. ตอกย้ำจุดยืนร่วมมือภาครัฐป้องกันและแก้ปัญหาสินค้าละเมิด ส่งเสริมร้านค้า

จันทร์ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๑๑:๐๗
นายสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า พร้อมด้วย นายพงศ์วิกรานต์ วิศรุตโชติกุลผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความปลอดภัย บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ นางสาวจิตติมา ศรีถาพร รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา พล.ท.วิภูษณะ คล้ายมณี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. พล.ต.อมรเดช พิชิตรณภูมิ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 พล.ต.มานพ น่วมบัว รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. และคณะทำงาน ในโอกาสหารือแนวทางป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และ ร่วมเดินรณรงค์ให้ความรู้สร้างความเข้าใจในทรัพย์สินทางปัญญากับร้านค้า
เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ให้การต้อนรับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา และ กอ.รมน. ตอกย้ำจุดยืนร่วมมือภาครัฐป้องกันและแก้ปัญหาสินค้าละเมิด ส่งเสริมร้านค้า

ตอกย้ำจุดยืนความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศ และสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ณ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (IPEC) ชั้น 6 ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ซึ่งในทุกปี เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดกิจกรรมรณรงค์ ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ และ จัดเสวนาอบรมให้กับร้านค้าสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างแบรนด์ของตัวเอง

ที่มา: เอ็ม บี เค

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด