"ท็อปส์" คว้ารางวัลระดับแพลตตินัม "AMCHAM CSR EXCELLENCE AWARDS" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12

จันทร์ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๑๐:๐๐
นายจักรกฤษณ์ จตุปัญญาโชติกุล รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เป็นผู้แทนรับรางวัล ระดับแพลตตินัม "องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม ประจำปี 2565" (AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition Award 2022) โดยมี ฯพณฯรอเบิร์ต เอฟ. โกเด็ก เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และ นายเจฟฟรีย์ ไนการ์ด ประธานหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล โดย "ท็อปส์" เบอร์ 1 ฟู้ดรีเทลของไทย ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (The American Chamber of Commerce in Thailand : AMCHAM)
ท็อปส์ คว้ารางวัลระดับแพลตตินัม AMCHAM CSR EXCELLENCE AWARDS ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12

เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า "ท็อปส์" เป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ชุมชน รวมถึงพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น โดยยึดหลักการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างธุรกิจและสังคม (Creating Shared Value) เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกในระยะยาวทั้งความยั่งยืนด้านอาหาร สิ่งแวดล้อม การพัฒนาชุมชน และ ช่วยเหลือสังคม อาทิ การเปิด Jing Jai Farmers' Market ตลาดผักผลไม้ปลอดภัย และ ของดีประจำจังหวัด ประสบผลสำเร็จอย่างสูงทั้งในแง่การตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ สร้างรายได้ต่อครัวเรือน เพิ่มมากขึ้นถึง 3 เท่า ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันเปิดให้บริการ 33 สาขา ใน 29 จังหวัด ทั่วประเทศ เป็นเสมือนแหล่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนที่สร้างงานให้เกษตรกรกว่า 9,696 ครัวเรือน

ที่มา: เจซีแอนด์โค คอมมิวนิเคชั่นส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด