MENA เข้ารับรางวัล "องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ"

พฤหัส ๒๔ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๑๕:๑๗
นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) หรือ MENA ผู้นำธุรกิจให้บริการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จด้วยรถมิกเซอร์ (Mixer) และรถเทรลเลอร์ (Trailer) รายใหญ่ของประเทศ เข้ารับรางวัลประเภท "ดีเด่น" ในโครงการ "องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ ประจำปี 2565" จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ ที่ตลาดหลักทรัพย์ผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและภาคภูมิใจ สะท้อนถึงศักยภาพในการเป็นบริษัทในตลาดทุนของ MENA ที่พร้อมเป็นองค์กรที่ให้โอกาสและส่งเสริม ยกระดับขีดความสามารถของคนพิการให้มีงานทำเพื่อเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา
MENA เข้ารับรางวัล องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด