ฟอร์ติเน็ตรับโล่ห์จากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติที่ช่วยพัฒนาบุคลากรปลอดภัยไซเบอร์

พุธ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๑๖:๕๓
เมื่อเร็วๆ นี้ ฟอร์ติเน็ตได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ขึ้นรับโล่ห์ขอบคุณในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในการศึกษาดูงาน ในโครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Intensive Cybersecurity Capacity Building Program) ระยะที่ 1 จากท่านศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กลาง) โดยมีคุณภัคธภา ฉัตรโกเมศ ผู้จัดการประจำประเทศไทย (ขวา) เป็นตัวแทนจากฟอร์ติเน็ตขึ้นรับโล่ห์อันทรงเกียรติดังกล่าว  ทั้งนี้  ฟอร์ติเน็ตมีวิสัยทัศน์ในการช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไทยเพื่อช่วยสร้างสังคมดิจิทัลในประเทศไทยให้แข็งแกร่งและปลอดภัย
ฟอร์ติเน็ตรับโล่ห์จากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติที่ช่วยพัฒนาบุคลากรปลอดภัยไซเบอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด