วว. มอบเอทิลแอลกอฮอล์ที่ใช้งานแล้วให้แก่วิทยาลัยพณิชยการเชตุพนเพื่อนำไปประดิษฐ์เชื้อเพลิงแข็ง

พุธ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๑๖:๔๐
นางปริยะดา วิสุทธิแพทย์ ผู้อำนวยการ สำนักสื่อสารองค์กร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะผู้แทน วว. มอบเอทิลแอลกอฮอล์ใช้แล้วจำนวน 36 ลิตร ให้แก่ นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เพื่อนำไปจัดทำสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสิ่งแวดล้อม ในโครงการ "การผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากเอทิลแอลกอฮอล์ที่ใช้งานแล้ว" โอกาสนี้ นางสาวสุจิตรา เกิดผล รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วว. มอบเอทิลแอลกอฮอล์ที่ใช้งานแล้วให้แก่วิทยาลัยพณิชยการเชตุพนเพื่อนำไปประดิษฐ์เชื้อเพลิงแข็ง

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน นางสาวปัทมา ลิ่วเลิศมงคล ผู้อำนวยการ กองประชาสัมพันธ์ วว. นางสาวชลธิชา สุวรรณสม สำนักบริการกลาง วว. พร้อมนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ วว. เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด