วว./สนง.เกษตร อ.หนองเสือ ปทุมธานี ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก จัด Workshop พัฒนาความรู้การใช้ชีวภัณฑ์ในกล้วยหอมทอง

พุธ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๐๙:๐๗
กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม    (อว.)   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)   นำโดย ดร.ตันติมา   กำลัง  นักวิจัยอาวุโส  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) พร้อมคณะนักวิจัย  และนายวิชัย  พรมอยู่ เกษตรอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ ร่วมจัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการใช้ชีวภัณฑ์ในกล้วยหอมทอง และฝึกปฏิบัติการผลิตเชื้อไตรโครเดอร์มาแบบน้ำ ภายใต้การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดปทุมธานี โดยมีเกษตรกรเข้ารับการอบรมจำนวน 30 ราย เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565  ณ ที่ทำการแปลงใหญ่กล้วยหอมทอง หมู่ที่ 2 ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
วว./สนง.เกษตร อ.หนองเสือ ปทุมธานี ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก จัด Workshop พัฒนาความรู้การใช้ชีวภัณฑ์ในกล้วยหอมทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด