บีทีเอส กรุ๊ปฯ ร่วมขับเคลื่อนระบบขนส่งมวลชนอัจฉริยะในงานสัมมนา Thailand Smart City Bangkok Model

16 Nov 2022

นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส กรุ๊ปฯ เป็นตัวแทน เข้าร่วมงานสัมมนา Thailand Smart City Bangkok Model ในหัวข้อ "การขับเคลื่อนระบบขนส่งมวลชนอัจฉริยะ เพื่อรองรับการเติบโตของมหานคร"

บีทีเอส กรุ๊ปฯ ร่วมขับเคลื่อนระบบขนส่งมวลชนอัจฉริยะในงานสัมมนา Thailand Smart City Bangkok Model

พร้อมแสดงวิสัยทัศน์สนับสนุนแนวทางลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพราะในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ว่ามีสถานะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิ เป็นศูนย์ หรือ Carbon Neutral นับเป็นบริษัทระบบขนส่งทางรางแห่งแรกของโลกที่เป็นกลางทางคาร์บอน อีกทั้งโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลือง และสีชมพู ที่จะเปิดให้บริการ ในปีหน้า ก็มีการใช้วัสดุส่วนล้อที่ทำมาจากยาง ซึ่งช่วยลดแรงเสียดทาน และยังลดมลพิษทางเสียงได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งได้ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่โรงจอดรถไฟฟ้า เพื่อเพิ่มการใช้พลังสะอาด บวกกับการขยายบริการกลุ่มผลิตภัณฑ์ Rabbit การเงินดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสอดรับกับแนวคิด Smart City ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความปลอดภัย

บีทีเอส กรุ๊ปฯ ร่วมขับเคลื่อนระบบขนส่งมวลชนอัจฉริยะในงานสัมมนา Thailand Smart City Bangkok Model