ฝึกอบรมฟรีกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำเดือนธันวาคม 2565

16 Nov 2022

สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/กระทรวงแรงงาน) รับสมัครผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนฯ เข้าฝึกอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2565

ฝึกอบรมฟรีกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำเดือนธันวาคม 2565

โดยมีหลักสูตรการฝึก ดังนี้

  1. เทคโนโลยีการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน และ 3-5 ธันวาคม 2565 (เวลา 09.00 - 16.00 น.)

จำนวน 20 คน ปิดรับสมัคร วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565

  1. ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1

วันที่ 27 พฤศจิกายน, 4, 11, 18 และ 25 ธันวาคม 2565 (เวลา 09.00 - 16.00 น.)

จำนวน 20 คน ปิดรับสมัคร วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565

     3. การออกแบบระบบควบคุมไฮดรอลิกส์  

วันที่ 11, 16, 25, ธันวาคม 2565 และ 15 มกราคม 2566 (เวลา 09.00 - 16.00 น.)

จำนวน 20 คน ปิดรับสมัคร วันที่ 4 ธันวาคม 2565

  1. การควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม*** มีพื้นฐาน PLC และการควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ ***

วันที่ 12-16 ธันวาคม 2565 (เวลา 09.00 - 16.00 น.)

จำนวน 20 คน ปิดรับสมัคร วันที่ 4 ธันวาคม 2565

  1. การกำหนดสัญลักษณ์ GD&T และค่าความคลาดเคลื่อน *** มีพื้นฐานการเขียนแบบเครื่องกล ***

วันที่ 13-17 ธันวาคม 2565 (เวลา 09.00 - 16.00 น.)

จำนวน 20 คน ปิดรับสมัคร วันที่ 6 ธันวาคม 2565

ฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ฝึกอบรมเสร็จได้รับวุฒิบัตรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หากสนใจสมัครอบรมหลักสูตรใด สามารถสแกน QR Code เพื่อศึกษารายละเอียดในแต่หลักสูตรก่อนสมัครฝึกอบรม และวิธีการสมัครฝึกอบรมศึกษาได้จากแผ่นประชาสัมพันธ์