คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย จัดประกวดแผนธุรกิจพร้อมมอบรางวัลผู้ชนะเลิศ

อังคาร ๑๕ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๑๗:๒๓
UTCC Business School คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขาวิชาการจัดการ จัดประกวดแผนกลยุทธ์ธุรกิจแบบบูรณาการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เสริมสร้างทักษะและได้ประสบการณ์ในการวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการ การคิดวิเคราะห์ การต่อยอดความคิดการวางแผนการนำเสนอ และทำให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานเป็นทีม ซึ่งในการประกวดครั้งนี้ได้เชิญผู้บริหารจากภาคธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านแผนกลยุทธ์ อาทิ เอสบี เฟอร์นิเจอร์ มาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมประกวดจำนวนมาก ณ ห้อง 10301 อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย จัดประกวดแผนธุรกิจพร้อมมอบรางวัลผู้ชนะเลิศ

ผลการตัดสินการประกวด มีดังนี้

  • รางวัลที่ 1 กลุ่ม คราฟโทเปียXเตาหิน (กลุ่มวิชาการจัดการ)
  • รางวัลที่ 2 กลุ่ม สุดใจไข่ไก่ฟาร์ม (กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)
  • รางวัลที่ 3 กลุ่ม เอ เอ็ม อิเลกทริคส์ (กลุ่มวิชาการจัดการ)

ที่มา: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย จัดประกวดแผนธุรกิจพร้อมมอบรางวัลผู้ชนะเลิศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด