ให้รู้เท่าทันโรคเบาหวาน.. กับโรงพยาบาลหัวเฉียว

พุธ ๐๙ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๑๔:๐๐
โรคเบาหวาน เกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่ไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงมากขึ้น โดยระยะยาวจะส่งผลไปสู่ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน เช่น ตาบอด ถูกตัดเท้า อัมพฤกษ์ อัมพาต ไตวาย เป็นต้น
ให้รู้เท่าทันโรคเบาหวาน. กับโรงพยาบาลหัวเฉียว

เนื่องในเดือนเบาหวานโลก ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอแสดงความห่วงใยท่านและครอบครัวด้วยแพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและผู้ที่มีความเสี่ยง ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤศจิกายน 2565

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โทร. 081-234-1363 / 02-223-1351 ต่อ 3473, 3474

ที่มา: โรงพยาบาลหัวเฉียว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด